Meby

Meby Behandlingshem

Sedan 1988

Placeringsförfrågningar

0157-60 600

(knappval 1)

HVB-hemmet, knappval 2.

Omsorg, Omtanke och Behandling

Målgrupp

Meby behandlingshem är sedan 1988 ett HVB-hem för ungdomar.

Vi skapar en positiv riktning för unga människor mellan 15 och 20 år med psykosocial problematik och anpassningsproblematik i kombination med missbruk.

Våra Rum

Meby har 8 behandlingsplatser och 4 mellanfasplatser. Vi tar även emot akut- och utredningsplaceringar.

 

Ta en titt för att få en bra och snabb överblick av vår miljö och vad vi har att erbjuda, både ute och inne på Meby Behandlingshem utanför Flen, samt vårt stödboende I Eskilstuna. 

Natur, Omgiving och Metoder

Vilka behanlingsmetoder använder vi?

Vi utgår från att hela institutionen, allt vi gör och hur vi gör det påverkar ungdomarnas mående, attityder och förhållningssätt till sig själva och till omgivningen.

Vi skapar därför en tydlig och gemensam vardagsstruktur med ungdomarna där vi strävar efter kontinuitet och kvalitet på sömn, sysselsättning, särskilda behandlingsinsatser, relationer, motion och måltider.

Natursköna Södermanland

Meby behandlingshem avd. Båvensnäs ligger lantligt och sjönära i hjärtat av natursköna Södermanland i Flens kommun.