Meby

Boende

Att bo på Meby Behandlingshem

En dag på Meby

Dagarna är individuellt anpassade. De ungdomar som går i skola eller praktiserar åker oftast iväg tidigare än de som ska vara kvar i huset som sysslar med:

eftermiddagar och kvällar umgås vi med varande i olika former på och utanför Meby genom olika aktiviteter 

På helgerna är det nästan alltid några ungdomar som åker på hemresor. De som är kvar på Meby gör regelbundet återkommande helgaktiviteter som ungdomarna själva får vara med och välja.

Mellanfasboende

Ett steg mellan behandlingshemmet och stödboende.

 

Mellanfassboendet är beläget på behandlingshemmet och är framförallt för de för de ungdomar som har eget boende/stödboende som slutmål.

 

Ungdomarna utvecklas stegvis mot egen ekonomi och hushållning.

Stödboende i Eskilstuna

Efter mellanfasboendet finns möjlighet till eget lägenhetsboende i en av 3 platser i Mebys stödboende i Eskilstuna. Ungdomen bor själv i möblerad lägenhet.

Personal träffar ungdomen enl med ungdomen och socialtjänst uppgjort schema för tider och aktiviteter (behovsanpassat). Personal finns tillgänglig via telefon dygnet runt.

Drogtestning, samtalsstöd och vårdkontakter (samtalsterapeut, vårdsamordnare, psykiatriker) via Meby ingår tills ungdomen med hjälp av personal har etablerat ev. vårdkontakter via Eskilstuna kommun och/eller landsting. Målet är självständighet. Daglig sysselsättning i form av skola och/eller praktikplats är ett krav.

För mer info ang stödboende kontakta:

Carl Jägare 0730-462670

[email protected]