Meby

Boende

Att bo på Meby Behandlingshem

En dag på Meby

Dagarna är individuellt anpassade. De ungdomar som går i skola eller praktiserar åker oftast iväg tidigare än de som ska vara kvar i huset som sysslar med:

eftermiddagar och kvällar umgås vi med varande i olika former på och utanför Meby genom olika aktiviteter 

På helgerna är det nästan alltid några ungdomar som åker på hemresor. De som är kvar på Meby gör regelbundet återkommande helgaktiviteter som ungdomarna själva får vara med och välja.

Mellanfasboende

Ett steg mellan behandlingshemmet och stödboende.

 

Mellanfassboendet är beläget på behandlingshemmet och är framförallt för de för de ungdomar som har eget boende/stödboende som slutmål.

 

Ungdomarna utvecklas stegvis mot egen ekonomi och hushållning.