Meby

Skola och Praktikplats

Samarbete med Båktorp Skola

För skolpliktiga ungdomar har Meby behandlingshem ett samarbete med Båktorp skola som är en friskola som uppfyller Skolverkets krav för grundskolan.

Elever med godkända betyg kan söka vidare till nationella gymnasieprogram.

Skolan erbjuder:

En väl sammanhållen skolvardag och ett engagerat motivationsarbete utförs av en arbetsgrupp i skolan om tre lärare varav en är rektor. 

Lärargruppen har ett väl strukturerat samarbete med Mebys personal, föräldrar, studievägledare och ungdomarnas hemskolor.

Grundskola

Gymnasium

Möjlighet till skolgång i den kommunala grundskolan i Flen finns också.

För ungdomar som tillhör gymnasieskolan så samarbetar vi med skolor i  Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Nyköping, .

Vi är behjälpliga med alla nödvändiga kontakter och informationsöverföring mellan ungdomens hemskola och skolan som ungdomen går i under placeringstiden.

Att fortsätta vid sin hemskola via distansstudier under placeringstiden har blivit ett allt vanligare alternativ.

Vi har även möjlighet att variera skolgång med praktikplats på lokala företag.