Meby

Skola och Praktikplats

Samarbete med grundskolor

För skolpliktiga ungdomar har Meby behandlingshem ett samarbete med närliggande grundskolor i Flen och Malmköping.

Grundskola

Gymnasium

Möjlighet till skolgång i den kommunala grundskolan i Flen och Malmköping

För ungdomar som tillhör gymnasieskolan så samarbetar vi med skolor i  Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Nyköping, .

Vi är behjälpliga med alla nödvändiga kontakter och informationsöverföring mellan ungdomens hemskola och skolan som ungdomen går i under placeringstiden.

Att fortsätta vid sin hemskola via distansstudier under placeringstiden har blivit ett allt vanligare alternativ.

Vi har även möjlighet att variera skolgång med praktikplats på lokala företag.